DA: Emigranter over Trondheim 1867-1930Kildeinformasjon

  • Tittel DA: Emigranter over Trondheim 1867-1930 
    Kilde ID S230