Notater


Tre:  

Treff 101 til 150 av 933

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 19» Neste»

 #   Notater   Linket til 
101 56 CA 01 Larsen, Marie (I2161)
 
102 56 CA 01 Gogstad, Oskar Baust (I2160)
 
103 68 J 13 Stellfeld, Irma Gertrud Trudel (I2166)
 
104 68 J 13 Gogstad, Rolf Baust (I2163)
 
105 A 6 23 Kvande, Hans Hersleb (I370)
 
106 A-6-24 Rottem, Gunvor (I369)
 
107 Aalmo, G.nr.: 83/2,3,12. Ugift sønn. Aalmo, Arne Augustin Antonsen (I2634)
 
108 Aalmo, G.nr.: 83/2,3,12. Ugift sønn. Aalmo, Kristian Antonsen (I2633)
 
109 Andreas Moknes solgte Kongensvold til Johannes Stensen i 1802. Mokæs, Andreas (I2668)
 
110 Andreas Waaberg:
"Anton var altmuligmann - maler , snekker. Han hadde en tid Øvergården på Vingan. Siden kjøpte han Hagan på Hemnskjel. Han var gift men barnløs.
Han hadde også flere eiendommer der deriblant "Vorpbugt" som han solgte til Knut Sletvold. Ved sin død hadde han testamentert alt han eide til sin den som passet ham. Det var Jakob Hagan. Men Isak Halsen la an sak mot Jakob om arven og den gikk i flere år. Og Gurine og Isak vant saken og fikk arven." 
Kamvik, Anton Olsen (I1400)
 
111 Andreas Waaberg:
"Antons mor var fra Slavikan og Anton fikk den gården."

I folketellinga 1865 er Anton ført opp i Slavika. 
Nordleksen, Anton Thomassen (I1452)
 
112 Andreas Waaberg:
"Ett barn før ekteskapet - Kristine Johansdatter." 
Lystad, Serina Petersdtr (I1228)
 
113 Andreas Waaberg:
"Født i Musdal i Vassbygda - døde på Fremstad" 
Nilsdtr, Anne (I1385)
 
114 Andreas Waaberg:
"Fredrikke var datter til Doret Aune før ekteskapet med Kristian Ditløv.(Andreas var ikke helt sikker på dette - hun var enten datter eller søster til Doret Aune)" 
Gudbrandsvik, Dorthea Ingebretsdtr (I1418)
 
115 Andreas Waaberg:
"Nils overtok Kamvika etter sin far. Han var gift to ganger - første gang med Gurine Halsen - datter til Isak Halsen. Hun døde på barselseng med en datter som ble kalt Gurine. Hun ble siden konen til Isak Halsen den yngre.
Nils' andre kone het Martha og de hadde en datter som het Nikoline. Hun var gårdtaus og gift med Johan Nordleksen (Lorntz Nordleksen's bror. Dermed kom gården i Johan's hender.
Men hans kone Nikoline døde på barselseng og barnet døde en tid etter. Martha bodde da som enke og hadde kår.
Da Johan ble enkemann solgte han gården til Hans Petter Fenes (født 3.3.1847 - død 19.9.1936) fra Imsterfjorden. Han var så ivrig for å selge at han sa til Hans at han klarte visst ikke å få solgt. Johan ble siden gift med Ingeborg Vaslag og dem losjerte i et kammers på Vaslag. Siden gikk han under navnet Johan "Kammerset"." 
Kamvik, Nils Olsen (I1401)
 
116 Andreas Waaberg:
"Ola Kamvika var sønn på Sæternes (Lars Djupå's bror). Han var orlogsgast og var ute 3 ganger. Konen Anne var søster til Isak Baret (innflyttere fra Børsskogn (Skaun)).
Ola døde så fort - dagen før han døde var han ute på sjøen og fisket." 
Kamvik, Ole Nielsen (I1398)
 
117 Andreas Waaberg:
"Thea var yngste barnet på Fremstad. Hun ble gift med Martinus Lystad, men hun døde våren 1872 da hun gikk med sitt 6. barn. Kristine Waaberg var 6 år den gang.
I begravelsen ble det bestemt at Lorents og Margrete Nordleksen skulle ta lille Kristine til seg som sitt eget barn. Margrete var nemlig Martinus sin søsterdatter, og de var barnløse.
Martinus satt da igjen med 5 små barn. Kristine fortalte selv at hun husket at hun ble så glad da hun fikk høre at hun skulle få være med til Nordleksen at hun sprang bort til "størhuset" og vasket treskoene sine og var så lykkelig.
I sitt nye hjem på Nordleksen trivdes hun så godt fra første stund og ble glad i sine pleieforeldre - et forhold som varte til deres død." 
Fremstad, Thea Olsdtr (I1232)
 
118 Andreas Waaberg:
- gift med Kristian Tetlie. De hadde 5 barn:
- Edvarda
- Lornts
- Jakob
- Gyda - gift med Martinus Strand
- Trygve 
Fremstad, Pauline Jakobsdtr (I1387)
 
119 Andreas Waaberg:
- gift med Peder Nordgård og de hadde en datter - Margrete.
Hun ble gift med Per Moe (Hemne). Hadde 4 barn
- Reidar
- Peder
- Jon
- Åsta. 
Fremstad, Anne Jakobsdtr (I1388)
 
120 Andreas Waaberg:
- sjømann, fisker, leilending.
- Gift med Doret fra Orkdal
- 3 barn og ett barn før ekteskapet

JWH:
Skal "Kristian Ditløv Aunet" være "Christian (Ditlev) Christiansen Winther"? Ref Hemneslekt. 
Aunet, Christian Christiansen (I1204)
 
121 Andreas Waaberg:
Født i Vassbygda - døde på Bremsnes
Gårdbruker og fisketørker.
Gift med Severine Sogge
4 barn (5. Slektsledd. VI.)
Gift på nytt med Katarine Martinussdatter
- levde på Bremsnes hele sitt liv.
7 barn (5. Slektsledd. VI.) 
Lystad, Petter Andreas Olaussen (I1315)
 
122 Andreas Waaberg:
Født på Lystad - døde på Fyrbakken i Vassbygda.
Arbeider og fisketørker.
Gift med Henriette Marie Jakobsen (født på Munkholmen - døde på Fyrbakken).
2 barn (4. Slektsledd V.) 
Lystad, Christian Petersen (I1229)
 
123 Andreas Waaberg:
Gift med Anne Jakobsdatter (ble født og døde på Hegg)
7 barn (4. Slektsledd VI.).
 
Lystad, Anton Petersen (I1230)
 
124 Andreas Waaberg:
Kristian Severin Brun Fredriksen
Levde på Fremstad hele sitt liv.
Gift med Anne Nilsdatter
9 barn (5. Slektsledd. VII.)

Jakob Fremstad's stesønn Kristian Severin Brun Fremstad , ble gårdens eier etter sin stefar og han ble gift med Anne Nilsdatter Musdal.
De hadde 9 barn:

1) Johan Sigvard - gift med Oline Helmersdatter Fremstad. 3 barn :
- Kristian
- Håkon
- Sigurd.
2) Serine - døde som ung
3) Anne - gift med Alf By - barnløs.
4) Jakob - gift med Haldis Røstad. Hadde 6 barn
- Kristian
- Alf,
- Sofie
- Anne
- Frode
- Jorleif.
5) Kristine - gift med Kristian Berg - gårdbruker. Hadde 4 barn
- Leiv
- Trygve
- Reidar
- Fridtjov.
6) Jonna - gift med Petter Andreas Lystad.
7) Nils
8) Fridtjof - reiste til Amerika 
Fredriksen, Kristian Severin Brun (I1384)
 
125 Andreas Waaberg:
Kristin ig Per var barnløse 
Familie F441
 
126 Andreas Waaberg:
Margrete og Lornts var barnløse.
Adopterte 2 piker -Kristin Martinusdatter og Margit ? 
Familie F437
 
127 Ang. folketelling 1910:
Fosterdatter hos sin moster Håkondina Halvorsen, g. Andreassen, på Varhaugen i Herøy.
Faren, Olav Langlo, er pleiepasient? på Trondhjems Sykehus.
 
Langlo, Hanna (I872)
 
128 Anna Fenes. (Kilde: Andreas Waaberg) Olufsdtr, Anna Emilie (I1193)
 
129 Anna og Ditlev hadde 12 barn. Familie F106
 
130 Anne og Peder hadde 1 barn. (Kilde: Andreas Waaberg) Familie F471
 
131 Anne var ugift. Hun var i Kamvika og vasket til jul. På hjemveien om kvelden fikk hunn et slagtilfelle. Ble siden invalid og døde i 1896. (Kilde: Andreas Waaberg) Vingan, Anne (I1352)
 
132 Antas å være halvsøster av Hans Ingebrigtsen Fenes f. 1847. Bodde som voksen/gift i Skaugdalen. Fenes, Marie Sivertsdtr (I496)
 
133 Arnt's biologiske foreldre var Iver og Johanne Andersen Almli. Han ble borsatt til, og adoptert av, Laurits og Anna Ramvik sannsynligvis før konfirmasjon i 1870. Laurits og Anna hadde trolig ikke biologiske barn. Ramvik, Arnt Iversen (I2413)
 
134 År: Sted: Kilde:
1913 Kongensgd 72, Trondhjem Julekort fra "Mor &Far, Hemnskjel" 
Familie F8
 
135 År: Tittel: Sivilstand: Sted: Kilde:
1900 Elev ved veterinærhøyjskolen i Kjøbenhavn Ugift Kjøbenhavn Folketellinga Hevne 1900 
Hassel, Otto (I1547)
 
136 År: Tittel: Sivilstand: Sted: Kilde:
1900 arkitekt, Elev ved Berlins højskole Ugift Berlin Folketellinga Hevne 1900 
Hassel, Caspar Fredrik (I1546)
 
137 År: Tittel: Sivilstand: Sted: Kilde:
1900 Cykelreparatør for egen regning Gift Kirksæterøren Folketellinga 1900 Hevne 
Kaald, Johannes (I1518)
 
138 År: Tittel: Sivilstand: Sted: Kilde:
1900 Styrmand på dampskib Gift Kirksæterøren Folketellinga 1900 Hevne 
Kaald, Karl (I1520)
 
139 År: Tittel: Sivilstand: Sted: Kilde:
1900 Maskinist i M.H. Lundgrens
Enkes Destilation for Vine etc. Gift Tr.h., Kjøbmandsgade 46 Folketellinga Tr.h. 1900 
Søraas, Ingvald (I628)
 
140 År: Tittel: Sivilstand: Sted: Kilde:
1900 Husholdningshandel Gift Kirksæterøren Folketellinga 1900 Hevne 
Kaald, Ingeborg g. (I1532)
 
141 År: Tittel: Sivilstand: Sted: Kilde:
1766 Jomfru Gift Bergen Kirkebok (vielse) for Bergen, 1663-1814 
Warneche, Asselina Catharina (I528)
 
142 År: Tittel: Sivilstand: Sted: Kilde:
1766 Ungkar kiøbmand Gift Bergen Kirkebok (vielse) for Bergen, 1663-1814
1766 Gift Bergen Kirkebok (dåp) for Bergen, 1668-1815
1768 Gift Bergen Kirkebok (dåp) for Bergen, 1668-1815
1769 Gift Bergen Kirkebok (dåp) for Bergen, 1668-1815
1770 Gift Bergen Kirkebok (dåp) for Bergen, 1668-1815
1772 Kjøbmand Gift Bergen Kirkebok (dåp) for Bergen, 1668-1815
1773 Hr. Gift Bergen Kirkebok (dåp) for Bergen, 1668-1815
1774 Contoricher vorst. Gift Bergen Kirkebok (dåp) for Bergen, 1668-1815
1776 Cont. vorsteher Gift Bergen Kirkebok (dåp) for Bergen, 1668-1815

I Kirkebok (begravelse) for Bergen, 1668-1799 er følgende skrevt inn:
cont. principal und gewes. alterm
 
Willgohs, Hinrich Michael (I527)
 
143 År: Tittel: Sivilstand: Sted: Kilde:
1801 Ugift Bergen Folketellinga Bergen 1801 
Koch, Catharina Margaretha (I584)
 
144 År: Tittel: Sivilstand: Sted: Kilde:
1801 Ugift Bergen Folketellinga Bergen 1801 
Koch, Rebecca Friedricha (I583)
 
145 År: Tittel: Sivilstand: Sted: Kilde:
1801 Haand arbeide Enke af 1. ægteskab Bergen Folketellinga Bergen 1801 
Warneche, Morthina Maria (I554)
 
146 År: Tittel: Sivilstand: Sted: Kilde:
1801 Handels gesehl Ugift Bergen Folketellinga Bergen 1801
1805 Junge mensch monieur Gift Bergen Kirkebok (vielse) for Bergen, 1663-1814 
Willgohs, Michael Andreas (I533)
 
147 År: Tittel: Sivilstand: Sted: Kilde:
1801 Huusmoder/Specerie handel Enke af 1. ægteskap Bergen Folketellinga Bergen 1801 
Warneche, Rebecca (I548)
 
148 År: Tittel: Sivilstand: Sted: Kilde:
1805 Pige Gift Bergen Kirkebok (vielse) for Bergen, 1663-1814
1815: Bosted Bergen. Gift. [DA: Folketellinga Bergen 1815]
1822: Bosted Bergen. Gift. Død. [DA: Gravlagde i Bergen 1816-1880] 
Willgohs, Rebecca Magretha (I536)
 
149 År: Tittel: Sivilstand: Sted: Kilde:
1805 Ungkarl styrmand Gift Bergen Kirkebok (vielse) for Bergen, 1663-1814
1815: Bosted Bergen. Gift. Skibs Capitain Paa Reisen. [DA: Folketellinga Bergen 1815]
1856: Bosted Bergen. Gift. Skipper. Død. [DA: Gravlagde i Bergen 1816-1880] 
Ryland, Peter (I557)
 
150 År: Tittel: Sivilstand: Sted: Kilde:
1806 Enkemand repslager Gift Bergen Kirkebok (vielse) for Bergen, 1663-1814
1807 Mesterrebslager Gift Bergen Kirkebok (dåp) for Bergen, 1668-1815 
Lohman, Isach (I559)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 19» Neste»