Test: Førsteside
Norges bebyggelse, side 047
49/10 Bakken
49/66 Kleiva
Kleivastua 1918.jpg